Intressant

Filmer med ett informativt eller intressant budskap.

Clay Shirky pratar om Internet och hur riktigt långsiktiga och stora projekt nu byggs av gemenskaper och kärlek.

Clay Shirky on Love, Internet Style (Engelska)


Om att ändra sig:

"Like Lilly Like Wilson," by Taylor Mali (Engelska)En jämförelse mellan traditionella organisationer och de distribuerade samarbeten som Internet gett upphov till.  

Clay Shirky: Institutions vs. collaboration (Engelska)

 

Comments